discuzX2.0自由修改用户头像大小

discuz建站 21NN 1年前 (2018-05-24) 32次浏览 已收录 0个评论 扫描二维码
一直感觉discuz默认的120*120大小的头像太小了,特别是当用户使用高度超过宽度的长方形头像时那么头像将会变得比较窄很难看,所以在找了下修改头像大小的方法。

找到uc_server/control/user.php

找到

 1. {
 2. file_exists($bigavatarfile) && unlink($bigavatarfile);
 3. file_exists($middleavatarfile) && unlink($middleavatarfile);
 4. file_exists($smallavatarfile) && unlink($smallavatarfile);
 5. $success = 0;
 6. }
 7. $filetype = ‘.jpg’;

复制代码

在下面添加

 1. //{{{对头像大图处理
 2. if($biginfo[0]>133 || $biginfo[1]>180){
 3. if(133/180 > $biginfo[0]/$biginfo[1]){
 4. $_h = 180;
 5. $_w = $biginfo[0] * 180 / $biginfo[1];
 6. }else{
 7. $_w = 133;
 8. $_h = $biginfo[1] * 133 / $biginfo[0];
 9. }
 10. $_im = imagecreatetruecolor($_w, $_h);
 11. $_bg = imagecolorallocate($_im, 255, 255, 255);
 12. imagefill($_im, 0, 0, $_bg);
 13. $_im2 = imagecreatefromjpeg($bigavatarfile);
 14. imagecopyresampled($_im, $_im2 ,0, 0, 0, 0,$_w,$_h,$biginfo[0], $biginfo[1]);
 15. imagedestroy($_im2);
 16. clearstatcache();
 17. imagejpeg($_im,$bigavatarfile,100);
 18. imagedestroy($_im);
 19. }
 20. //对头像大图处理}}}

复制代码

这里的133和180是我设置的头像的宽高,这样的大小我感觉还不错

discuzX2.0自由修改用户头像大小

discuzX2.0自由修改用户头像大小

效果感觉还不错。。。。


21NN.CN , 版权所有丨如未注明 , 均为原创丨转载请注明原文链接:discuzX2.0自由修改用户头像大小
喜欢 (0)
[1353713598@qq.com]
分享 (0)
关于作者:
发表我的评论
取消评论
表情 贴图 加粗 删除线 居中 斜体 签到

Hi,您需要填写昵称和邮箱!

 • 昵称 (必填)
 • 邮箱 (必填)
 • 网址